top of page

“Budgettering: de financiën op orde!”

          - In- en uitgavenpatroon uitzoeken, aanpassen en lange termijn advisering.

          - Aanleren van een verantwoord bestedingspatroon.

Wat is een budgetcoach?

 

Als budgetcoach ben ik een onafhankelijke dienstverlener voor particulieren (en gezinnen) die het overzicht van hun financiën kwijt zijn. Als budgetcoach treed ik op als (tijdelijke) hulp en breng orde aan in de financiën. Ik ga in eerste instantie helpen om inzicht te krijgen hoe de geldzaken ervoor staan. Daarna maak ik samen met de cliënt een budgetplan dat afgestemd is op diens persoonlijk situatie. Doel is een gezonde en blijvende balans te creëren tussen inkomsten en uitgaven. De cliënt wordt eveneens geleerd een goede thuisadministratie op te zetten en bij te houden.

 

Wanneer een budgetcoach?

 

Financiële problemen kunnen op veel verschillende manieren ontstaan zoals:

  • Niet voldoende inzicht hebben in het inkomsten- en uitgavenpatroon (vaste lasten, extra onkosten etc.)

  • Veranderende situaties zoals het verliezen van een baan, ziekte of overlijden van een partner, scheiding etc.

  • Onvoorziene kosten/ luxe producten aangeschaft op krediet

Het te laat betalen van de (maandelijkse) rekeningen zorgt ervoor dat de lasten verhoogd worden met extra kosten van aanmaningen, incasso en deurwaarders. Wanneer het geld tekort structureel wordt, ontstaan de problemen. Welke rekening gaat voor en welke blijft liggen? Aanmaningen en incasso-brieven zijn het resultaat. Een groeiende achterstand en oplopende schulden kunnen ertoe leiden dat het zicht op betere tijden vervaagt. Niet alleen uw zorgen wegens geldgebrek maar ook binnen het gezin kan dit leiden tot spanningen en stress. Als budgetcoach kan ik u helpen! We gaan samen om de tafel zitten en ervoor zorgen dat er weer balans komt tussen inkomsten en uitgaven.

 

Hoe ga ik te werk?

 

Ik ga samen met de cliënt aan de slag.

Mijn werkwijze is te verdelen in verschillende stappen:

 

Stap 1. Gestart wordt met een intakegesprek, waarin de

            persoonlijke situatie bekeken wordt.

 

Stap 2. Daarna gaan we aan de slag met het verzamelen en

   ordenen van alle papieren, rekeningen, bank-              afschriften etc.

   Er wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten,      uitgaven en de schulden. De problematiek wordt

   hierdoor duidelijk.

 

Stap 3. We bekijken hoe we de schuldensituatie kunnen

            aanpakken.

 

Stap 4. De cliënt inzicht geven in en bewust laten worden

            van zijn financiële situatie en hem aanleren daar

            verantwoordelijk mee om te gaan.

 

 

 

Stap 5. De balans tussen inkomsten en uitgaven is terug. Het contact

           wordt langzaam afgebouwd en de begeleiding is nu alleen nog

           gericht op het in evenwicht houden van de financiële balans.

           De eerste maanden na de coaching zal regelmatig worden

           geïnformeerd of alles nog loopt zoals was afgesproken.

 

 

 

 

bottom of page