top of page

Wat doet een Professional Organizer?

Een Professional Organizer is een opgeleide deskundige, die orde op zaken stelt in een onoverzichtelijke situatie.

Hij/zij levert advies en concrete hulp bij het praktisch inrichten van woon- en werkruimtes, het efficiënt indelen van de beschikbare tijd en het optimaal benutten van energie.
Zij helpt mensen keuzes te maken die hen in staat stellen gestructureerder te denken en te werken, effectiever om te gaan met ruimte en middelen en meer grip te krijgen op hun leven.


De hulp van Praktisch Organiseren, Professional Organizer Limburg, kan in privésituaties een oplossing zijn waar het evenwicht verstoord is door bijvoorbeeld scheiding, ziekte, verhuizing of burn-out.
Bij bedrijven kan Praktisch Organiseren, Professional Organizer Limburg, een hogere kwaliteit en effectiviteit van werken bieden.
''Daar waar chaos, wanorde en rommel de boventoon voeren,

brengt de Professional Organizer structuur en ruimte.''
U kunt weer ontspannen en genieten van uw leven en werk!
Praktisch Organiseren, Professional Organizer Limburg

Tevens verzorg ik lezingen omtrent het hanteren van tijd en het op orde brengen van huis en werk. 


"Time-management/Orde op zaken"

Praktisch Organiseren, Professional Organizer Limburg

Onze werkwijze schematisch voor u in een overzicht.

bottom of page