top of page

Op Tijd , voorbereid!

Notities voor nabestaanden

De  levensverwachting  van  de  gemiddelde Nederlander  is  de  laatste  decennia  weer toegenomen. Velen kunnen zich verheugen in “een derde jeugd”. Maar het leven is niet eeuwig.. slechts een minderheid bezint zich op tijd  over de laatste fase van het leven en hoe een aantal zaken dienaangaande kan worden vormgegeven.

 

Er  is  behoefte  aan  een  eenvoudige  wegwijzer.  Het  doel  van  deze  gids  is  op  een beknopte wijze praktisch inzicht te geven voor doeltreffend en doelmatig handelen.

Door  zich  tijdig  gedachten  te  vormen    inzake  de  meest  elementaire  punten  rond

overlijden vergeet men niets en handelt men verantwoord ten opzichte van de naaste omgeving en nabestaanden

 

Allereerst wordt in deze gids informatie verstrekt hoe men voor de laatste levensfase een aantal voorbereidingen kan treffen. Het gaat om het regelen van een aantal wettelijke zaken, zoals het aanwijzen van een executeur-testamentair, het doen opstellen van een testament, een codicil of donorcodicil. Maar ook zeer praktische onderwerpen komen aan de orde   zoals de financiën, de verzekeringen, de beschrijving van de boedel en de verdeling daarvan, de voering van het huishouden en dergelijke. Ook wordt ingegaan op het  maken van een persoonlijk draaiboek voor overlijden met wensen voor de uitvoering.

 

In de gids wordt ook aandacht besteed aan hoe er gehandeld moet worden in geval van overlijden:  er wordt vooral beschreven welke belangrijke gegevens beschikbaar zouden moeten  zijn.  Hierbij gaat  het  om   adressen  van betrokkenen-  naaste verwanten en nabestaanden- maar ook nuttige informatie over allerlei aspecten van de zakelijke afwerking.

 

Afsluitend wordt ingegaan op de afwikkeling van een en ander na het overlijden. De maanden erna volgen immers nog allerlei administratieve afhandelingen. En is er aandacht nodig voor de verwerking van een en ander

 

In deze gids zijn   een aantal   verwijzingen opgenomen voor meer gedetailleerde informatie. Voor opmerkingen en suggesties houden wij ons gaarne aanbevolen!

 

 

Deze gids is te verkrijgen via Praktisch Organiseren. Stuur een email of neem telefonisch contact op met Lilian Baetens via:

ljnbaetens@hotmail.com of Tel. 06-39792850

o.v.v. nabestaandendossier "Op Tijd, voorbereid!"

 

 

 

 

 

bottom of page