top of page

WMO "Maatwerk in begeleiding!"

Begeleiding en ondersteuning bij Zelfredzaamheid en Participatie vanuit de WMO voor Particulieren en Gezinnen.

 

Zelfredzaamheid

 

Door het aanbrengen van structuur op verschillende terreinen zal de zelfredzaamheid van de cliënt in grote mate bevorderd worden.

Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren en beheren van het huishouden, het opzetten van een administratief systeem, het beheren van de financiën, geschikte huisvesting zoeken, en het leren hanteren van een goede planning (Timemanagement).

 

 

Participatie

 

Begeleiding/ondersteuning bieden bij de maatschappelijke participatie van de inwoners van de desbetreffende gemeente. Hiermee wordt de kwaliteit van de lokale samenleving vergroot!

Met name het hebben van werk, het volgen van om- of bijscholing en het hebben en uitbreiden van sociale netwerken kan ertoe bijdragen dat de kwaliteit van leven voor de cliënt toe zal nemen (tegengaan sociaal isolement).

 

Stappenplan:

1. Inventariseren behoeften cliënt

2. Samen een plan van aanpak maken, doelstelling bepalen

3. De cliënt begeleiden bij het opzetten van een netwerk binnen de

    gemeente/regio voor hem/haar m.b.t.

Ø  Vrijwilligerswerk

Ø  Lotgenoten groepen

Ø  Buurthuiswerk

        4. Evalueren en indien nodig doelen bijstellen

 

Maatwerk in begeleiding: Gezinnen

korte lijn, efficiëntie en kostenbesparend"

 

Kijkend naar een gezin spelen er vaak meerdere zaken mee waarom iemand niet tot handelen komt. Als begeleider/coach kan ik hierin sturen. Sturen naar een andere manier van handelen zodat een heel gezin zaken anders kan gaan aanpakken. Gezinsleden kunnen elkaar hierin positief stimuleren door elkaar te accepteren, te helpen en te ondersteunen. Dit vraagt tijd en aandacht.

 

Voor mij als begeleider/coach liggen er twee taken.

- Enerzijds zorg dragen voor het gezin als geheel, en

  daarnaast ook de gezinsleden als individu begeleiden. Kijkend

  naar kwaliteiten en mogelijkheden en daar positief op in te

  spelen.

- Als tweede taak zal ik een intermediair moeten zijn tussen het

  gezin enerzijds en de diverse betrokken organisaties

  anderzijds. Door goede samenwerking tussen beiden zal een

  betere communicatie tot stand komen, wat zal leiden tot een

  snellere aanpak van de problemen. Deze efficiënte manier van

  werken werkt uiteindelijk kostenbesparend.

Praktisch Organiseren, Professional Organizer Limburg
Praktisch Organiseren, Professional Organizer Limburg
bottom of page