top of page

Particulieren

Mensen maken gebruik van Praktisch Organiseren, Professional Organizer Limburg,

voor coaching, begeleiding en adviezen, wanneer er sprake is van:- Een huis dat dichtgeslibd is met spullen. Te veel spullen!
- Gebrek is aan tijd en overzicht om op te ruimen.
- Niet toe gekomen word aan schoonmaken omdat eerst bergen troep
   en rommel weg gewerkt moeten worden.
- Het bureaublad onder stapels papieren is verdwenen.
- Moeite hebben met het maken van keuzes.
- Behoefte hebben aan kennis in organiseren en structureren.
- Vanwege tijdelijke omstandigheden (verhuizing, overlijden, echtscheiding etc.), 

   bepaalde karaktereigenschappen of een chronische aandoening (b.v. ADHD/ PDDNOS)
   moeite hebben met organiseren?
Praktisch Organiseren houdt zich bij particulieren onder meer bezig met:

- het herinrichten van woningen of delen daarvan
- huishoudmanagement
- het ordenen van werkplekken
- timemanagement
- begeleiding van verhuizingen


 

De Professional Organizer is een specialist in het aanbrengen van structuur in de breedste zin van het woord. Een Professional Organizer begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Hoe kunt u de tijd zo benutten, dat u aan de wezenlijke zaken toekomt en zich niet gehaast voelt? Hoe kunt u uw spullen of informatie zo beheren, dat u alles snel kunt vinden met een gevoel van overzicht en controle?De Professional Organizer zorgt voor een antwoord op deze vragen.

Professional Organizers zorgen voor een blijvende gedragsverandering bij hun klanten


Wat mag u verwachten:
Het resultaat is concreet: een opgeruimd huis, een bureau zonder stapels papier, een goed werkende agenda en een vlotte afhandeling van post of e-mail.


Het belangrijkste is echter, dat de kwaliteit van uw leven toeneemt en
u een opgeruimd gevoel heeft: rust en overzicht, tijdswinst en energie!

Praktisch Organiseren, Professional Organizer Limburg
bottom of page